LOGO%20DO%20WHITE_edited.png

תנאי ביטול | DANCEOUT סדנת ריקוד חופשי

במידה והודעת על ביטול עד 3 ימים לפני האירוע, תינתן לך האפשרות להשתתף בסדנא עתידית. 
הודעת ביטול של פחות מ 3 ימים לפני האירוע תיחשב כ NO SHOW ולא תקנה זיכוי.
ניתן להעביר את הכרטיס למשתתפת אחרת.
בכל מקרה לא יבוצע החזר כספי.