woman2_edited_edited.png
DANCEOUT

סדרה של  8  מפגשי בוקר

סטודיו יוגה הום | מושב בני ציון 

יום א‘ 09:45-11:45 | החל מ 30/5/2021

Turn On  | נניע בנשימות וחימום.   תנועות מוכרות שנעים לזוז איתן. נתן לקצב לעלות, נתחבר לשמחה.

Tune In | נתכוונן לקצב ולתנועה. נלמד מספר צעדי בסיס לחיזוק והעשרת שפת הריקוד שלנו.  

Dance Out | נרקוד הכל החוצה, ללא הפסקה. ריקוד חופשי אנרגטי כמו במסיבה , מתחברות לקצב הפנימי.

Chillin | מתיחות ודמיון מודרך.

בהרשמה מראש | מספר המקומות מוגבל 

880 ש"ח לסדרה של 8 מפגשים

באורך שעתיים כל אחד.

* תתאפשר הרשמה למפגש בודד על בסיס מקום פנוי בלבד במחיר של 150 ש"ח.